Privacyverklaring

Ontdek De Hondsrug UNESCO Geopark, Drenthe, met onze verhalende routes

Privacyverklaring:
Privacybeleid Stichting Hondsrug Up

Ons gebruik van verzamelde gegevens.
Gebruik van onze diensten.
Wanneer u zich aanmeldt voor een – onderdeel van -programma of workshop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Stichting Hondsrug Up of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt dus niet met derden gedeeld.

Keuzes voor persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer: nodig om onze diensten uit te kunnen voeren.
Adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde workshops: nodig voor inschrijving en facturatie.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers vanStichting Hondsrug Up of die van een derde partij.

De verzamelde gegevens over klanten op papier, worden na het ontbinden van de overeenkomst , circa eenmaal per jaar, vernietigd in een papiervernietiger.

ICT
Ten behoeve van de beveiliging van de interne netwerkgegevens wordt een Firewall gebruikt, terwijl ook de WiFi-router het hoogste niveau van beveiliging heeft. Ten behoeve van de externe netwerkgegevens geldt dat de servers in Nederland staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dirk jan Lekkerkerker Buro voor Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtinghondsrugup@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mogelijkheid tot indienen klacht
Stichting Hondsrug Up wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens Tip ons

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial